Čištění sakrálních staveb

Čištění (kostelů, kapliček, náhrobků, křížů, soch, pomníků …) od mechů, hub, plísní, atmosférických nečistot, graffiti, ale také i před rekonstrukcí objektu a to za použití přípravků k tomu určeným. Veškeré práce jsou prováděny s patřičnou opatrností, aby nedošlo k poškození čištěného objektu a samozřejmě docílit maximálního výsledku, který lze vytvořit s přihlédnutím na dané znečištění.

Provádíme i následnou ochranu, která zamezí další tvorbě a usazování mechů a lišejníků.

Vzorky čištění

Vzorky čištění Vzorky čištění Vzorky čištění Vzorky čištění Vzorky čištění Vzorky čištění Vzorky čištění